GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. Łomża)

Miejscowość: Łomża
1. Józef Kwiatkowski + Anna ??
1.1. Józef Kwiatkowski, ur. ok. 1784 Kremon (państwo węgierskie) +(1821) Agnieszka Wyganowska