GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. świdnicki)

Miejscowość: Mełgiew