GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. Siedlce)

Miejscowość: Siedlce