GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. jarociński)

Miejscowość: Sławoszew