GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. Leszno)

Miejscowość: Leszno