GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. opoczyński)

Miejscowość: Drzewica