GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. opatowski)

Miejscowość: Opatów
1. Antoni Kwiatkowski + Marianna Romanowska
1.1. Adam Kwiatkowski, ur. ok. 1881 Opatów +(1902 Opatów) Aniela Szibalska?