GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kucharski / Kucharzak (Iwanowice, gm. Szczytniki, pow. kaliski, woj. wielkopolskie)