GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kucharski / Kucharzak (pow. kaliski)

Miejscowość: Iwanowice