GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Iwankiewicz (Kalisz, woj. wielkopolskie)