GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Iwankiewicz (pow. Kalisz)

Miejscowość: Kalisz