GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Wojciechowski (pow. Konin)

Miejscowość: Konin