GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Koskowski

Miejscowość: Koskowo (Bronoszewice)