GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Koskowski h. prawd. Pomian

Miejscowość: Koskowo (Bronoszewice) --- h. prawd. Pomian