GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Koskowski (pow. sierpecki)

Miejscowość: Koskowo (Bronoszewice)