GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kierzkowski / Kierzek (Pogrzybów)

1. Bartłomiej Kierzek + Marianna ??
1.1. Marcin Kierzek, ur. 1790 Pogrzybów
1.2. Andrzej Kierzek, ur. 1793 Pogrzybów
1.3. Jan Kierzek, ur. 1796 Pogrzybów
1.4. Szymon Kierzek, ur. 1798 Pogrzybów
1.5. Antonina Kierzek, ur. 1804 Pogrzybów
1.6. Tomasz Kierzek, ur. 1807 Pogrzybów