GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kierzkowski / Kierzek (Wólka Łanięcka, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie)