GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kierzkowski / Kierzek (pow. ostrowski)

Miejscowość: Daniszyn
1. Wojciech Kierzek + Marianna ??
1.1. Szymon Kierzek, ur. 1727 Daniszyn
1.2. Józef Kierzek, ur. 1729 Daniszyn
1.3. Maciej/Mateusz Kierzek, ur. 1730 Daniszyn
1.4. Michał Kierzek, ur. 1733 Daniszyn
1.5. Piotr Kierzek, ur. 1736 Daniszyn