GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kierzkowski / Kierzek (pow. Kalisz)

Miejscowość: Kalisz