GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Fitz / Fic (Grodziec, gm. Grodziec, pow. koniński, woj. wielkopolskie)