GENEALOGIA RODÓW POLSKICH

??

Pokaż
Wywód przodków
Wykres potomków

Rodzice:Rodzice nieznani

Związek:Kazimierz Zimny
Elżbieta Zimna