GENEALOGIA RODÓW POLSKICH

Mateusz Kwiatkowski

Pokaż
Wywód przodków
Wykres potomków

Rodzice:Michał Kwiatkowski
Anna Sęk / Sak

Związek:1832 BrochówMarianna Michnowska / Wychmurska
Walenty Kwiatkowski + Katarzyna Gorszczak
Związek:1835 BrochówMarianna Wasiak
Roch Kwiatkowski + Tekla Wozińska
Wojciech Kwiatkowski + Julianna Adamczyk