GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Kazimierz Zimny
Pokolenie: 1
1. Kazimierz Zimny