GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Karolina Klimkiewicz
Pokolenie: 1
1. Karolina Klimkiewicz