GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Andrzej Kwiatkowski
Pokolenie: 1
1. Andrzej Kwiatkowski