GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Bartłomiej Kwiatkowski
Pokolenie: 2
2. Andrzej Kwiatkowski
3. Rozalia ??
Osób: 2 z 2