GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Eleonora Grzymkowska
Pokolenie: 1
1. Eleonora Grzymkowska