GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Henrietta Schatz
Pokolenie: 1
1. Henrietta Schatz