GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Franciszek Maławski
Pokolenie: 1
1. Franciszek Maławski
Pokolenie: 2
2. Władysław Maławski
3. Katarzyna Charzewska
Osób: 2 z 2
Pokolenie: 3
4. Samuel Maławski de Filipowice, ur. ok. 1630
5. Katarzyna Witowska
Osób: 2 z 4