GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Anna Szumaczewska
Pokolenie: 1
1. Anna Szumaczewska