GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Stanisław Maławski
Pokolenie: 1
1. Stanisław Maławski
Pokolenie: 2
2. Franciszek Maławski
3. Anna Szumaczewska
Osób: 2 z 2
Pokolenie: 3
4. Władysław Maławski
5. Katarzyna Charzewska
Osób: 2 z 4
Pokolenie: 4
8. Samuel Maławski de Filipowice, ur. ok. 1630
9. Katarzyna Witowska
Osób: 2 z 8