GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Walenty Kwiatkowski
Pokolenie: 1
1. Walenty Kwiatkowski, ur. ok. 1779, zm. 14.11.1845