GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wykres potomków: Marcin Karski

1. Marcin Karski +(1881 Iwanowice) Marianna Kucharska
Razem potomków: 0